ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
21/10/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
31/10/2016
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
-
Αριθμός
12387
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
31/10/2016 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση