Προμήθεια&τοποθέτηση γυψοσανίδων, παρελκόμενων υλικών _ εσωτερικών πορτών ΕΕΕΕΚ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
16/03/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
18REQ002789563
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
16/03/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
20/03/2018 - 13:00
Αριθμός
2563
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
20/03/2018 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια γυψοσανίδων, παρελκόμενων υλικών   και εσωτερικών πορτών συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης τους για τη διαμόρφωση κατάλληλων  τεσσάρων αιθουσών για τις ανάγκες λειτουργίας του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(Ε.Ε.Ε.ΕΚ) στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου στη Μεσαριά.