ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
25/06/2020
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Λογιστηρίου > Γραφείο Εσόδων
Είδος
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
25/06/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
06/07/2020 - 09:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
06/07/2020 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Θήρας διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, από τις 9:00 πμ έως τις 2:00 μμ στο Δημοτικό Κατάστημα στα Φηρά Θήρας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 382/2019 απόφαση του Δ.Σ

Σε περίπτωση που η παραπάνω δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, στις ίδιες ώρες και στους ίδιους χώρους όπως ορίζονται παραπάνω. 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι τριετής και ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31/12/2022.