ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/08/2018
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
27/08/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
27/08/2018 - 13:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
27/08/2018 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση

Ο Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση του παρακάτω δημοτικού  καταστήματος:

Δημοτικό κατάστημα στη περιοχή γηπέδου μπάσκετ Ημεροβιγλίου Θήραςστεγασμένου χώρου 10 τ. μ, με τιμή εκκίνησης  εκατό  πενήντα  ευρώ  (150,00 €), μηνιαίως.