Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συμβουλίου Δήμου Θήρας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/07/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
19/07/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
26/07/2019 - 14:00
Αριθμός
8241
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
26/07/2019 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συμβουλίου Δήμου Θήρας
Τεχνική Περιγραφή