ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 19 ΑΤΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
22/04/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
22/04/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
27/04/2020 - 14:00
Αριθμός
4121
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
27/04/2020 - 00:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ