ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
30/04/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.Μ.
18REQ002919551
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
30/04/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
08/05/2018 - 14:00
Αριθμός
4068
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
09/05/2018 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΗΛ 2286360191-2286360187 :ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΖΑΜΠΕΛΑ ΦΥΤΡΟΥ

email:prom@thira.gov.gr