ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
07/09/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Σχολικές Επιτροπές
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
07/09/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
27/09/2017 - 10:00
Αριθμός
93
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
27/09/2017 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(Η ανάρτηση της πρόσκλησης γίνεται με την αποκελιστική ευθύνη του αρμόδιου Γραφείου Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Θήρας τηλ. 2286027053, Πελεκάνος Δημήτριος)