ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/09/2015
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης
19/02/2016
Παράδοση
08/06/2016
Επιβλέπον
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ανάδοχος
ΤΕΜΑΚ Α.Ε.
Μελέτη