ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ (Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
16/03/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ (Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Παρατείνεται η ανάρτηση της πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Περίσσας, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από τους πολίτες, έως τις 30 Μαρτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του σχεδίου το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, λόγω ελλείψεων του αρχικού και να ενημερώνονται από εξειδικευμένο υπάλληλο αυτής.

Επίσης μπορούν να καταθέτουν τις ενστάσεις τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως την παραπάνω ημερομηνία.