ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης του Δήμου Θήρας σχετικά με τα είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώνουμε, σας προωθούμε και τον Τραπεζικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης που άνοιξε η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) για όποιον επιθυμεί να καταθέσει χρήματα υπέρ των πυρόπληκτων.

 Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα αποδοθεί, με διαφάνεια και για το τελευταίο ευρώ, σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές στους πληγέντες της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Ο λογαριασμός αλληλεγγύης έχει ανοιχθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και είναι ο εξής: «ΚΕΔΕ- ΙΒΑΝ GR90 0110 1510 0000 1510 0284 874» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ