ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/01/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Θήρας, ανακοινώθηκαν μέσα από προγράμματα του ΟΑΕΔ. Τα νέα προγράμματα είναι 8μηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά στο siteτου ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι τις 03/02/2017.


Οι θέσεις που αφορούν το Δήμο Θήρας είναι οι ακόλουθες:

Υπηρεσία Τοποθέτησης

Εκπ. Βαθμίδα

Ειδικότητα

Αρ. Θέσεων

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

11

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΣΧΟΛΕΙΑ Δ. ΘΗΡΑΣ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

7

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ'+Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2

ΣΧΟΛΕΙΑ Δ. ΘΗΡΑΣ

ΔΕ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ

   

33

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
  5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
  7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων που θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, και στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών, τη συντήρηση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τη στήριξη της τοπικής αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr