Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών Δημοτικών Εκλογών 8ης Οκτωβρίου 2023 (13.10.2023) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/10/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών Δημοτικών Εκλογών 8ης Οκτωβρίου 2023 (13.10.2023)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Σύνολο Ψήφων