ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
24/08/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θήρας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. με στόχο τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

1.Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Λειτουργία Λιμενίσκου στην περιοχή «Μαύρη Πέτρα» νήσου Θήρας Νομού Κυκλάδων».

2.Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή «Όρμου Βουρβούλου» νήσου Θήρας, Νομού Κυκλάδων».

3.Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Λειτουργία Λιμενίσκου στην περιοχή «Έξω Γιαλός» νήσου Θήρας Νομού Κυκλάδων».

4.Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Λειτουργία υφιστάμενων  λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή «Πορί Ημεροβιγλίου» νήσου Θήρας Νομού Κυκλάδων».

5. Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Θήρας 2019.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ στο ίδιο σημείο, οπότε και θα θεωρηθεί, σε κάθε περίπτωση, ότι υφίσταται απαρτία. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του Δημάρχου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimarxos@thira.gov.gr και στο τηλέφωνο 2286360101.