ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/11/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00π.μ θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θήρας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. με στόχο τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

1. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία εγκαταστάσεων στον Όρμο Φηρών, Νήσου Θήρας.

2. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενου λιμένα και αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή «ΡΙΒΑ» Νήσου Θηρασίας.

3. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενων  λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή «ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΙΟΥ» Νήσου Θήρας.

4. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στην «Βλυχάδα Θήρας».

5. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενων  λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή «ΑΜΜΟΥΔΙ ΟΙΑΣ» Νήσου Θήρας.

Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλ. την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00π.μ. στο ίδιο σημείο, οπότε και θα θεωρηθεί, σε κάθε περίπτωση, ότι υφίσταται απαρτία. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του Δημάρχου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimarxos@thira.gov.gr και στο τηλέφωνο 2286360101.