ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/01/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τους πολίτες ότι το Δημοτολόγιο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό την Τρίτη 30 και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου καθώς οι υπάλληλοι της υπηρεσίας θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προγραμματίσει εκπαιδευτικά σεμινάρια υπαλλήλων των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών δημοτολογίου και ληξιαρχείου που αφορούν στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών». Το Μητρώο Πολιτών είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών που θα διασυνδέει μεταξύ τους τις υπηρεσίες ληξιαρχείου και δημοτολογίου όλης της χώρας και έχει στόχο να απαλλάξει τους πολίτες από την ταλαιπωρία της προσκόμισης εγγράφων από υπηρεσία σε υπηρεσία.