ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (άρθρο 51 Ν.4257/2014) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
30/10/2014
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Λογιστηρίου > Γραφείο Εσόδων
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (άρθρο 51 Ν.4257/2014)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Ρυθμίσεις Οφειλών (Άρθρο 51 Ν. 4257/2014)