ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
22/02/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Με την απόφαση Δημάρχου υπ. αριθμ. 23/2018, η Υπηρεσία Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών θα παραμείνει κλειστή ως προς τη συναλλαγή με τους πολίτες από τη Δευτέρα 26/02/2018 μέχρι την Τετάρτη 14/03/2018. Στην απόφαση αυτή οδήγησε η δεδομένη υποστελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών καθώς και η συσσώρευση μεγάλου όγκου εσωτερικών εργασιών που χρήζουν άμεσης διεκπεραίωσης.

Κατά το παραπάνω διάστημα θα λειτουργεί μόνο το γραφείο Πρωτοκόλλου, το οποίο θα είναι ανοικτό για το κοινό κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 12.00 – 14.00 μμ.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών 

Γεώργος Κυριαζής