Πρόσκληση 1/2017 Επιτροπής Διαβούλευσης, Πέμπτη 2/2/2017,15:00 ή Παρασκευή 3/2/2017 15:00 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/01/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Πρόσκληση 1/2017 Επιτροπής Διαβούλευσης, Πέμπτη 2/2/2017,15:00 ή Παρασκευή 3/2/2017 15:00
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού Οργανισμού Σαντορίνης (Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

  1. Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά «Λατομικό χώρο παραγωγής αδρανών υλικών και συναφών έργων σε έκταση 49.399,83 στρ. στη θέση ‘’Καμίνια’’ Δ.Κ. Εμπορείου, Δήμου Θήρας με σκοπό την αποκατάσταση υπάρχοντος αδειοδοτημένου λατομείου έκτασης 11.315,7 τ.μ.».
  2. Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στη «Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας έτοιμου σκυροδέματος σε γήπεδο έκτασης 4.184,43 τ.μ. στη θέση ΄΄Λαγκάδες΄΄ Δ.Κ. Εμπορείου Δήμου Θήρας».
  3. Γνωμοδότηση για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά «Δίκτυα Αποχέτευσης – Ύδρευσης των οικισμών Μέσα Γωνιά και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θήρας».
  4. Συζήτηση σχετικά με τον Φορέα Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού (DMMO) με βάση την εκπονούμενη μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σχεδιασμός ενεργειών και προτάσεις για το μέλλον.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλ. την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:00 στο ίδιο σημείο, οπότε και θα θεωρηθεί, σε κάθε περίπτωση, ότι υφίσταται απαρτία. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του Δημάρχου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimarxos@1353.syzefxis.gov.gr και στo τηλέφωνο 2286360101 ή εδώ.