Προκήρυξη Εκλογών Ανάδειξης Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 9ης Ιουνίου 2024 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
03/06/2024
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Προκήρυξη Εκλογών Ανάδειξης Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 9ης Ιουνίου 2024
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΣ