Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου (ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
04/03/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου (ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού)
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Θήρας γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Δημάρχου Θήρας ( τηλ 2286360101/110/183) από την Τρίτη 5/3/2019 έως και την Πέμπτη 14/3/2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.