ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/06/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Κατασκευής & Επίβλεψης Έργων
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2016 πεζοδρομείται τμήμα του παραλιακού δρόμου της Περίσσας από το τουριστικό κατάστημα Γάσπαρης Δανέζης (δίπλα στο εστιατόριο Lava) έως το τουριστικό περίπτερο του κάμπινγκ.

Ο δρόμος θα είναι κλειστός για τα οχήματα κάθε μέρα από τις 17:00 το απόγευμα έως τις 05:00 το πρωί.