ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Ι.Α. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
12/02/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Ι.Α.
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

DIKOGRAFO.pdf

Ανάρτηση περίληψης δικογράφου αίτησης