ΠΑΡΑΤΑΣΗ (2η) ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν.4321/2015) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
07/07/2015
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Λογιστηρίου > Γραφείο Εσόδων
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΠΑΡΑΤΑΣΗ (2η) ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν.4321/2015)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4331/2015  (ΦΕΚ 69/Α’/2-7-2015), παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015 από οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. μέχρι και την 15η Ιουλίου 2015.
Παρακαλούνται οι οφειλέτες του Δήμου, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου.
Όσοι εκ των οφειλετών δεν ενταχθούν στις παραπάνω ρυθμίσεις, θα εφαρμοστούν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (εφαρμογή ΚΕΔΕ,  κατάσχεση κινητών και ακίνητων, δέσμευση φορολογικής ενημερότητας, κτλ).-