Οριστικοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων Δ.Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/08/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Οριστικοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων Δ.Θήρας
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Βαθμολογίας Υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων Πλήρους Απασχόλησης
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Βαθμολογίας Υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων Πλήρους Απασχόλησης (ν.Θηρασία)
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Βαθμολογίας Υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων Μερικής Απασχόλησης