ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΗΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
31/10/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΗΡΑ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ολοκληρώθηκαν οι καλοκαιρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας (Φηρά). Από σήμερα 31 Οκτωβρίου 2017 η κυκλοφορία επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της.

(Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο ίσχυαν από τις 28/06 έως σήμερα και είχαν ως εξής:

1. 24ωρη εφαρμογή του μέτρου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στην πλατεία των Φηρών Θήρας, από το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας έως το PELICAN TRAVEL, με εξαίρεση τη διέλευση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ ως φορέας Δημόσιας Συγκοινωνίας και εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

2. Μονοδρόμηση της οδού από τη διασταύρωση του μικρού Περιφερειακού - Ξενοδοχείο Ερατώ έως την οδό Δανέζη «Σούπερ Μάρκετ Δακουτρού», (μόνο άνοδος).

3. Πεζοδρόμηση της οδού Λ. & Ε. Νομικού, από το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας έως την Μητρόπολη Θήρας)