ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
21/05/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θήρας παρέδωσε προς χρήση στο κοινό έναν νέο χώρο στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Οίας. Ο νέος αυτός χώρος στάθμευσης, εκτάσεως 2.000 τμ. είναι έτοιμος να εξυπηρετήσει τα οχήματα  που  μεταφέρουν επισκέπτες στην Οία  έτσι ώστε να αποφεύγεται η στάθμευση σε μη επιτρεπόμενα σημεία του δρόμου, γεγονός που δημιουργεί κυκλοφοριακό έμφραγμα και εντάσεις δυσφημίζοντας τη Σαντορίνη και ιδιαίτερα την Οία.

Υπενθυμίζουμε ότι στη Δημοτική Κοινότητα Οίας  υπάρχουν σήμερα και λειτουργούν συνολικά δεκαοκτώ (18) χώροι στάθμευσης εκ των οποίων οι τέσσερις (4) είναι ιδιωτικοί και οι δεκατέσσερις (14) δημοτικοί. Στους παραπάνω χώρους δεν συμπεριλαμβάνονται τα επιτρεπόμενα σημεία στάθμευσης που υπάρχουν στην περιοχή.