ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
21/05/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θήρας, στο πλαίσιο των ενεργειών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της Θήρας και έπειτα από το άγονο αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας ενημερώνει ότι οκτώ (8) θέσεις απασχόλησης ναυαγοσωστών παραμένουν έως και σήμερα κενές.

Ο Δήμος Θήρας, με την απόφαση 74/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, προχωράει στη διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Σχετικής Προκήρυξης για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Παραλιών Δ.Κ. Επισκοπής Γωνιάς και Εμπορείου Θήρας για το έτος 2018».

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να αναλάβουν άμεσα την κάλυψη ενός εκ των ναυαγοσωστικών θέσεων να επικοινωνήσουν με το Δήμο Θήρας, Γραφείο Δημάρχου στο τηλέφωνο 22863 60101 ή 60110, ώρες 09:00 – 14:00, ή στο e-mail: dimarxos@thira.gov.gr.