ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 07-18/05/2018 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
04/05/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 07-18/05/2018
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Με απόφαση του Δημάρχου Θήρας κ. Νίκου Ζώρζου (102/2018) η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας θα παραμείνει κλειστή για το κοινό από τις 07 έως και τις 18 Μαΐου 2018. Λόγω υποστελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Θήρας και του όγκου συσσωρευμένων εσωτερικών υποθέσεων η Τεχνική Υπηρεσία θα παραμείνει κλειστή ως προς την συναλλαγή με τους πολίτες για το παραπάνω διάστημα.

Υποθέσεις πολιτών με προθεσμίες (πχ. ΕΣΠΑ) θα εξυπηρετούνται κατ’ εξαίρεση  κατόπιν επικοινωνίας με το Γραφείο Αιρετών Οργάνων.