ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/06 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
20/06/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/06
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, οι υπηρεσίες του Δήμου Θήρας στα Φηρά (κεντρικό κτίριο Δήμου, ΚΕΠ, Ληξιαρχείο, Υπηρεσία Καταστημάτων κλπ.) θα λειτουργήσουν μέχρι τις 11.00 καθώς στα κτίρια θα πραγματοποιηθεί απολύμανση.