ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΟΔΟΣ ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/01/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΟΔΟΣ ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει ότι η κλιμακωτή οδός του Όρμου Φηρών θα είναι κλειστή για τους πεζούς και τα ζώα λόγω εργασιών επισκευής και συντήρησης της οδού.

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της οδού υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου του Δήμου Θήρας «Επισκευή Λιθόστρωτων Κλιμακωτών Δρόμων στον Όρμο των Φηρών», το οποίο έχει ξεκινήσει από τα μέσα Μαΐου 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2017. Οι εργασίες στο μονοπάτι που οδηγεί στον Όρμο των Φηρών έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες καθώς έχουν προκληθεί αποκολλήσεις του λιθόστρωτου τμήματος, ενώ παράλληλα αρκετοί τοίχοι αντιστήριξης χρήζουν επέμβασης λόγω κατάρρευσης.

Η κλιμακωτή οδός του Όρμου Φηρών θα παραμείνει κλειστή από σήμερα και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες της επισκευής της εγκαίρως, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.