ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
20/02/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θήρας πραγματοποιεί καθαρισμό της δημοτικής οδού Πύργου - Εμπορείου από τις πέτρες και τα χώματα που έχουν καλύψει το οδόστρωμα λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η δημοτική οδός Πύργου – Εμπορείου θα παραμείνει κλειστή από σήμερα Δευτέρα 20/02 έως και την Τετάρτη 22/02 και παρακαλούνται οι οδηγοί να χρησιμοποιούν άλλες οδούς για τις μετακινήσεις τους.