ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
03/10/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΘΗΡΑΣ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Φηρά, 01/10/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.  - 11107 -

                                                                                                               

                                                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΘΗΡΑΣ

 

Αναρτήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα των Φηρών και στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στις 01-10-2019, διάγραμμα που συντάχθηκε με σκοπό την κύρωση δικτύου κοινόχρηστου χώρου και συγκεκριμένα δρόμου στον Πύργο Καλλίστης Θήρας  σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 220/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011).

Παρακαλούνται όσοι έχουν έννομο συμφέρον όπως λάβουν γνώση του προτεινόμενου σχεδίου και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στο Δήμο Θήρας σε διάστημα 20ημερών, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις εφημερίδες .

Σημειώνεται ότι το εν λόγω διάγραμμα είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας (www.thira.gov.gr) .

 

 

 

Ο Δήμαρχος Θήρας

 

 

Σιγάλας Αντώνιος