ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ_ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2018-19 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/09/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ_ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2018-19
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θήρας στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Ο θεσμός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, που βρίσκεται ήδη στον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του, έχει στόχο να παρέχει πρόσθετη εκπαιδευτική στήριξη σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, έτσι ώστε να τους διασφαλίσει  ίσες συνθήκες στη μάθηση.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα κατατίθενται από αύριο Τετάρτη 19/09/2018 έως και Παρασκευή  28/09/2018 στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Θήρας (άνωθεν του γραφείου των ΕΛΤΑ στα Φηρά – τηλ. γραφείου 22860 27053) ή στο γραφείο Δημάρχου (τηλ. γραφείου 22863 60110/101) κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής,

Η εκπαιδευτική αρωγή στους μαθητές παρέχεται αφιλοκερδώς από εκπαιδευτικούς της Σαντορίνης που συμμετέχουν εθελοντικά στην πρωτοβουλία του Δήμου Θήρας. Τα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα γίνονται και φέτος στον χώρο του νηπιαγωγείου Ημεροβιγλίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο).