ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
16/02/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Την αναλυτική καταγραφή της περιουσίας του έχει ξεκινήσει ο Δήμος Θήρας το τελευταίο εξάμηνο σε συνεργασία με ειδικό μελετητικό γραφείο το οποίο έχει αναλάβει την μελέτη και καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του.

Μέχρι στιγμής η καταγραφή έχει ολοκληρωθεί για τις πέντε (5) κοινότητες που βρίσκονται ήδη στο κτηματολόγιο, τις κοινότητες του Εμπορείου, Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου, Επισκοπής Γωνιάς και Πύργου. Σήμερα 16/02 παραδόθηκε και η έκτη περιοχή, της Έξω Γωνιάς, περιοχή που δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο κτηματολόγιο.

Στόχος του Δήμου Θήρας είναι να έχει καταγραφεί το σύνολο των περιοχών του νησιού μέσα στο 2017, έτσι ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τα ακίνητα που βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία του. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι η καταγραφή αυτή θα βοηθήσει τη σωστή αποτύπωση των ακινήτων του Δήμου φορολογικά (για παράδειγμα βρέθηκαν αρκετές διπλοεγγραφές ακινήτων), ενώ παράλληλα ο φάκελος της κάθε κοινότητας που δεν είναι ενταγμένη στο κτηματολόγιο θα είναι έτοιμος προς ένταξη όταν θα ξεκινήσει το κτηματολόγιο στις κοινότητες αυτές.

Συντονιστής του εγχειρήματος είναι η δημοτική σύμβουλος κ. Ιωάννα Βαμβακούρη και σημαντική βοήθεια έως τώρα έχουν προσφέρει οι πρόεδροι των παραπάνω κοινοτήτων καθώς και  ο προϊστάμενος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας (ΔΕΥΑΘ) κ. Νίκος Μάινας.