ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΩΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/09/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΩΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Στη διευκόλυνση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχέση με το θέμα της διαμονής τους προχώρησε ο Δήμος Θήρας.

Ο Δήμος Θήρας θα καλύψει μέρος της προσωρινής διαμονής 150 περίπου αναπληρωτών εκπαιδευτικών για διάστημα 10 ημερών μέχρι να βρεθεί μόνιμη κατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί/δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο γραφείο Δημάρχου (Φηρά) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-          Φωτοτυπία Αστυνομική Ταυτότητας.

-          Φωτοτυπία παραστατικού διαμονής (ή άλλο νόμιμο παραστατικό) όπου θα αναφέρονται οι μέρες διαμονής.

-          Αποδεικτικό διορισμού σε μονάδα εκπαίδευσης Θήρας.

-          Αριθμό IBAN λογαριασμού τραπέζης.