Η ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΛΙΘΟ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
21/12/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
Η ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΛΙΘΟ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Enterprise Greece με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για το επενδυτικό έργο «Μαρίνα Μονόλιθου Νήσου Θήρας», το ΔΣ της Enterprise Greece ενέκρινε την επένδυση και εισηγείται θετικά προς τη Διυπουργική Επιτροπή (ΔΕΣΕ).

Το έργο αναμένεται να εισαχθεί ως θέμα προς συζήτηση στην αμέσως επόμενη Διυπουργική Επιτροπή.

Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας της Enterprise Greece με το ΔΛΤ Θήρας ήταν η επενδυτική και αδειοδοτική ωρίμανση του έργου προκειμένου αυτό να εισαχθεί στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και να εγκριθεί ως στρατηγική επένδυση.