Αίτημα ίδρυσης παραρτήματος Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/06/2024
Χρήστης Καταχώρησης
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Αίτημα ίδρυσης παραρτήματος Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Αίτημα ίδρυσης παραρτήματος Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) στη Σαντορίνη.

 

Ο Δήμος Θήρας, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία 2024-2030 « Μια Ελλάδα με όλους για όλους», αιτήθηκε την ίδρυση παραρτήματος κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) στο νησί μας, και δεσμεύτηκε ως προς την παραχώρηση κατάλληλου χώρου στέγασης αυτού.

Η πρώιμη ανίχνευση και πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών είναι ύψιστης σημασίας για το μέλλον των παιδιών, καθώς η μη έγκαιρη αντιμετώπιση τους εγκυμονεί κινδύνους ζωής που πιθανόν να μην ξεπεραστούν ποτέ.

Το ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ Θήρας θα υποστηρίξει μαθητές που κατοικούν σε όλα τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας με τους παρακάτω Δήμους: Θήρας – Θηρασίας, Ιητών, Σικίνου, Φολεγάνδρου και Ανάφης.

Με την ίδρυση παραρτήματος ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ στη Θήρα θα απαλλαγούν μαθητές και γονείς από την ταλαιπωρία μετάβασης και αξιολόγησης σε άλλα νησιά που λειτουργεί αντίστοιχο Κέντρο.