ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΟΘΩΝΑΣ-ΜΕΣΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/11/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΟΘΩΝΑΣ-ΜΕΣΑΡΙΑ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της ΔΕΥΑΘ για την τοποθέτηση του αγωγού ύδρευσης στην περιοχή, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στον κεντρικό δρόμο από τον Βόθωνα έως την πλατεία της Μεσαριάς.

Οι εργασίες καθαρισμού έχουν ξεκινήσει από σήμερα Παρασκευή 23/11 και για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί αφενός να απομακρύνουν τα σταθμευμένα οχήματά τους, αφετέρου να μην σταθμεύουν στο τμήμα αυτό του δρόμου τις μέρες των εργασιών.

Το τμήμα αυτό του δρόμου θα παραμείνει κλειστό στην κυκλοφορία από αύριο Σάββατο 24/11 και έως τη Δευτέρα 26/11. Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις σημάνσεις και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές οδούς.