ΕΡΓΑ ΑΞΙΑΣ 891,000€ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΘ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
07/10/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΕΡΓΑ ΑΞΙΑΣ 891,000€ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΘ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Δύο ακόμη έργα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας εντάσσονται στη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων».

Τα έργα αφορούν το Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης του Μεγαλοχωρίου με δαπάνη 425,000€ και το Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου με δαπάνη 466,000€.

Στο Μεγαλοχώρι, το έργο αφορά την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 105 κυβικών στο περιβάλλοντα χώρο της υφιστάμενης δεξαμενής ύδρευσης του Πύργου (θέση έξω πλατεία Πύργου) και την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από την νέα δεξαμενή έως την δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Μεγαλοχωρίου. Το εν λόγω δίκτυο ύδρευσης κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό διότι θα καλύψει οριστικά τις ανάγκες υδροδότησης του οικισμού Μεγαλοχωρίου στο οποίο έως σήμερα η μεταφορά του νερού γίνεται με υδροφόρα οχήματα, με όσα προβλήματα αυτό δημιουργεί (κατανάλωση καυσίμων, κυκλοφοριακά προβλήματα, αδυναμία κάλυψης αναγκών του οικισμού σε έκτακτες περιπτώσεις κ.τ.λ.). Επιπλέον, η αύξηση του πληθυσμού στο χωριό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επιτείνει τα προβλήματα. Με την κατασκευή του εν λόγω δικτύου επιτυγχάνεται ορθολογικότερη διαχείριση του νερού µε καλύτερη διανομή του, βελτίωση και έλεγχο της ποιότητάς του καθώς και διασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας ακόμη και στην περίοδο της τουριστικής αιχμής. Τέλος, επιτυγχάνεται καλύτερη παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου ύδατος. Καταληκτική ημερομηνία της πράξης έχει οριστεί ο Μάρτιος του 2018.

Στην περιοχή του Βουρβούλου, το έργο αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης προς αντικατάσταση του παλαιού προβληματικού μεταλλικού δικτύου. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί διευθέτηση των υψηλών πιέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο λόγω μεγάλων υψομετρικών διαφορών καθώς και εξάλειψη των διαρροών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και την διασφάλιση της αδιάλειπτης υδροδότησης του οικισμού.

Στο αντικείμενο του έργου ειδικότερα περιλαμβάνονται:

  • Το δίκτυο υδροδότησης του οικισμού με αφαλατωμένο πόσιμο νερό από την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Ημεροβιγλίου.
  • Βαρυτικά δίκτυα ύδρευσης που ξεκινούν από υφιστάμενες δεξαμενές και ακολουθώντας την διαδρομή των υφιστάμενων δρόμων παροχετεύουν την ευρύτερη περιοχή, χωρίζοντας την σε ξεχωριστές ζώνες υδροδότησης.

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων δεξαμενών - βανοστασίων ύδρευσης χωρητικότητας 42 m3 και 57m3 πλησίον υφιστάμενων δεξαμενών, ένα αντλιοστάσιο ύδρευσης και επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας ώστε να ελέγχονται οι νέες εγκαταστάσεις.

Καταληκτική ημερομηνία του έργου έχει οριστεί το τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

Επόμενος στόχος της ΔΕΥΑΘ είναι η δημοπράτηση και των δύο έργων να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου για να προχωρήσουν άμεσα τα έργα.