ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΓΕΩΡΓΟ ΚΥΡΙΑΖΗ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/01/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΓΕΩΡΓΟ ΚΥΡΙΑΖΗ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Με απόφαση (05/2018) του Δημάρχου Θήρας κ. Νίκου Ζώρζου, τροποποιείται η υπ΄ αριθμόν 23/2017 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων Θήρας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς για την περίοδο 2017-2019, αναθέτοντας στον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Κυριαζή, επιπροσθέτως των λοιπών αρμοδιοτήτων του, την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας Θήρας.

Κατά τα υπόλοιπα ισχύει ως έχει η υπ΄ αριθμόν 23/2017 Απόφασης Ορισμού Αντιδημάρχων Θήρας. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεως της με νεότερη απόφαση του Δημάρχου.