ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας, σας γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας κ. Ηλίας Πελέκης υπέβαλε την παραίτησή του την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, η οποία και γίνεται αποδεκτή.

Στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί το θέμα του ορισμού του νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας καθώς και οι λόγοι τηε πσρσίτησης του Πρόεδρου του ΔΛΤ.

Ενόψει δε της πολύ κρίσιμης συνάντησης για τον τόπο την ερχόμενη Τετάρτη 25/07, καλώ τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία της συνάντησης αυτής ώστε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή επιτυχία προς όφελος του Δήμου μας.