ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΠΙΔ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
14/09/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΠΙΔ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Αποστολή στοιχείων επικοινωνίας εκπροσώπου ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22Α /2017) καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή των Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Εθνικό Μητρώο, επί ποινή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τους.

Δεδομένου ότι για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής απαιτείται ο ορισμός, εκ μέρους κάθε φορέα, ενός ατόμου που θα αναλάβει την απογραφή του φορέα, παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε, εντός 5 εργάσιμων ημερών, τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία του ατόμου που θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως χρήστης του συστήματος με δικαίωμα απογραφής του φορέα σας.

 

Επωνυμία φορέα

 

Ονοματεπώνυμο χρήστη

 

Αριθμός τηλεφώνου

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

 

 

Τον συμπληρωμένο πίνακα μπορείτε να αποστείλετε στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 1. dkes@yeka.gr

2. mragoysi@yeka.gr

3. achroni@ypakp.gr

 

Παρακαλούμε επίσης να κοινοποιήσετε την απάντησή σας στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θήρας στο email: pronoia@thira.gov.gr.

Για επιπλέον διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Μαριάννα Ραγκούση: 210 5281148

Παναγιώτα Κυριαζή: 210 5281252

Κυριακούλα Βατσή: 210 5281137

Άννα Χρόνη: 210 5281144