Ενημέρωση για χορήγηση βεβαιώσεων χιλιομετρικής απόστασης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/10/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Ενημέρωση για χορήγηση βεβαιώσεων χιλιομετρικής απόστασης
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, το Γραφείο της Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Θήρας θα παραμείνει ανοιχτό, από 07.00 έως 19.00 αποκλειστικά για τη χορήγηση βεβαιώσεων χιλιομετρικής απόστασης για εκλογική χρήση.

Εκ της Διευθύνσεως