ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
15/06/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο συμμετοχής για τη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ) 2018-2019 σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω της οποίας προσκαλεί τις μητέρες δικαιούχους να υποβάλουν αιτήσεις από 14/06/18 έως 03/07/18 στη διεύθυνση  https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2018

Για το σχολικό έτος 2018-19 ο Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς και ο Παιδικός Σταθμός Οίας συμμετέχουν στην εν λόγω δράση. Οι κωδικοί Δομής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θήρας είναι οι ακόλουθοι:

37516 Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς

37542 Παιδικός Σταθμός Οίας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ απευθυνθείτε  στα τηλέφωνα:

-          Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. : τηλ.:210 5214600, 213 1320600

-          Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Θήρας : 2286031075 και 2286033829.