Έναρξη εργασιών ασφαλόστρωσης στην Δ.Κ Βόθωνα | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
03/07/2024
Χρήστης Καταχώρησης
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Έναρξη εργασιών ασφαλόστρωσης στην Δ.Κ Βόθωνα
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
«Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Δ.Κ Βόθωνα»
Ο Δήμος θήρας σας ενημερώνει ότι εντός της ημέρας (03/07/2024) θα ξεκινήσουν οι ασφαλτοστρώσεις στην Δ.Κ. Βόθωνα στο τμήμα απέναντι από το ξενοδοχείο « Καλησπέρης» και σε δύο ημέρες θα συνεχιστούν οι εργασίες στο τμήμα απέναντι από το κατάστημα «Τσιφτετέλη».
Ως εκ τούτου θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα οχήματα στις πιο πάνω περιοχές από την στιγμή που θα τοποθετηθούν οι κόκκινες κορδέλες και τα σημειώματα από τον ανάδοχο.
Παρακαλούμε τους οδηγούς για την ιδιαίτερη προσοχή τους και ζητούμε συγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκύψει.
Τα έργα ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητα για την οδική ασφάλεια όλων μας.