ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
08/08/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Μια οικογένεια στο νησί χρειάζεται άμεσα, σήμερα τη βοήθειά μας! Το Κέντρο Κοινότητας και ο Δήμος Θήρας κάνουν έκκληση για είδη σπιτιού και συγκεκριμένα:

- 1 διπλό στρώμα ύπνου,

- 2 μονά στρώματα ύπνου,

- 1 παιδικό στρώμα και αν υπάρχει η δυνατότητα μαζί με την κούνια και

- 1 φουρνάκι ψησίματος.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση. Η οικογένεια παραμένει σε χώρο που δεν είναι κατάλληλος για παιδιά και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μετακινηθούν άμεσα σε χώρο που έχει βρεθεί αλλά είναι άδειος.

Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με το Κέντρο Κοινότητας Θήρας στο τηλέφωνο 2286033023 (07.30-15.30).

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θήρας, μια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Το Κέντρο Κοινότητας είναι στελεχωμένο από δύο κοινωνικούς λειτουργούς και μία ψυχολόγο.