Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/08/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης