ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ, ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/09/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ, ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη διαχρονική και υψηλής αξίας υποστήριξη του τομέα της υγείας από το Δήμο Θήρας και το Ίδρυμα Λούλας & Ευαγγέλου Νομικού.

Ο Δήμος Θήρας και το Ίδρυμα Λούλας & Ευαγγέλου Νομικού διέθεσαν από το 2013 έως και το 2015 το ποσό του 1.850.000€ για την στήριξη του Κέντρου Υγείας Θήρας, τη λειτουργία και τη συντήρηση αεροσκάφους για δωρεάν αεροδιακομιδές ασθενών επειγόντων περιστατικών, για την κάλυψη αναγκών ιατρικού εξοπλισμού υγειονομικού υλικού και για την στελέχωση του Κέντρου Υγείας με προσωπικό (τα στοιχεία είναι διαθέσιμα από το Ίδρυμα Λούλας & Ευαγγέλου Νομικού).

Από τη διανομή των εσόδων του Ιδρύματος έτους 2016 υπέρ του Δήμου Θήρας διατίθεται ποσό 650.000€ για την επισκευή δημοτικών ακινήτων (κατοικιών) για τη φιλοξενία ιατρών, τις αεροδιακομιδές ασθενών και την κάλυψη λοιπών δαπανών υγείας (μέσω της ΑΕΜΥ ΑΕ). Επιπροσθέτως της οικονομικής ενίσχυσης ο Δήμος Θήρας διαθέτει δωρεάν δώδεκα (12) οικίες για τους ιατρούς.

Ο Δήμος Θήρας εμπράκτως υποστήριζε και υποστηρίζει το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της υγείας των νησιών μας. Όσα λέγονται περί του αντιθέτου εξυπηρετούν άγνωστες σκοπιμότητες που επιθυμούν να εμπλέξουν τον Δήμο Θήρας σε ένα γαϊτανάκι προσωπικών και πολιτικών συμφερόντων. Καλούνται οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.