ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΙΜΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
22/02/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΙΜΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Επισυναπτόμενο